Serious Urban Games®

Wat is een Serious Urban Game?

Serious: Maak moeilijke thema’s bespreekbaar in een uitdagende leeromgeving waarbij de deelnemers door training, oriëntatie en exploratie een serieus onderwerp onder de loep nemen. Zo worden moeilijke thema’s bespreekbaar. De 21ste eeuwse vaardigheden zijn competenties die deelnemers nodig hebben om te participeren in de maatschappij van de toekomst. Elke game focust op een ander serieus topic.

Urban: De lokale community vormt het speelveld om de maatschappelijke thema’s te verkennen. De deelnemers ontmoeten lokale organisaties en instanties op weg door hun stad of gemeente. Door intensieve samenwerking wordt elke game aangepast aan de lokale context en behoeften zodat elk spel een unieke ervaring wordt.

Game: Game-Based Empowerment met mobiele communicatiemiddelen zoals smartphone, tablet, gps, spreekt zowel jong als oud aan. De deelnemers doorlopen een virtuele wereld die samensmelt met de realiteit. De gamers wagen zich aan missies die steeds opnieuw blijven uitdagen en verrassen.

Game-based learning

Game-Based Empoverment is dé nieuwe manier van leren. Games werken motiverend en motivatie heeft een duidelijk positief effect op de leerresultaten. Een S_U+G Serious Urban Game® combineert teamwork, technologie, vaardigheden en kennis om een gemeenschappelijk doel te bereiken. De deelnemers moeten taken voltooien en punten verdienen. Door live feedback worden ze aangemoedigd om het steeds beter te doen. De gamers duiken in maatschappelijke thema’s, verruimen hun horizon en verwerven 21ste eeuwse vaardigheden. Daarvoor leggen ze contacten met lokale spelers.

Participatie

"Connect before you correct!" geldt voor elke doelgroep waar we mee werken. In plaats van onmiddellijk te willen corrigeren maken we eerst contact. Falen kan en mag. Altijd is er ruimte voor experiment. In elke fase van het spel staat connectie centraal. De deelnemer legt contact met het middenveld om zich te wapenen tegen fouten die hij of zij zou kunnen maken in de reële wereld.

Co-create

Elke game is uniek en wordt op maat ontwikkeld in samenwerking met, en voor de deelnemers. Ons ontwikkelingsproces loopt in drie fases. Aansluiten bij de leefwereld van onze doelgroep, inspelen op hun noden en nagaan of een game effectief werkt bij de doelgroep is de hoofdreden waarom we aan co-creatie doen.