Methodiek

Elke Serious Urban Game® wordt ontwikkeld voor en door zijn doelpubliek. Bij het uitdenken en uitwerken van een nieuwe game zijn co-creatie en participatie van cruciaal belang. Via onze DRØME-methodiek leren jong en oud uitdrukking geven aan hun inzichten over ernstige onderwerpen. Dat kan via scenario’s, storyboards, video’s, foto’s, games, blogs of andere media.

Onze opdrachtgevers kunnen dienstverleners zijn zoals VDAB, vakbonden, mutualiteiten, de uitzendsector, banken, ondernemerskoepels, bedrijven of immobiliën. Of we gaan zelf met een bepaald thema aan de slag. We hanteren een leersysteem op basis van ervaringsgericht leren. Laat jongeren of volwassenen drie uur een spel spelen en ze zijn méé met elke leerdoelstelling. Je moet hen er alleen de kans toe bieden. Creativiteit en oplossingsgerichtheid komen noch in het onderwijs, noch in het bedrijfsleven genoeg aan bod, en daar willen wij met Telma iets aan doen.

Aanpak

1

LearningLab

In dit labo leggen we de nadruk op de inhoud van de game. Wat weten de deelnemers al over het thema, wat willen ze leren?

2

GameLab

In dit labo leggen we de nadruk op de inhoud van de game. Wat weten de deelnemers al over het thema, wat willen ze leren?

3

TestLab

We verzamelen de game-elementen uit het GamingLab en zetten deze op ons SUG-platform. De doelgroep speelt de game en geeft feedback.

Alle feedback wordt dan verwerkt tot de finale Serious Urban Game®. Dan kunnen alle deelnemende groepen het definitieve spel spelen.

Wil je graag zelf een Serious Urban Game® ontwikkelen rond een bepaald thema? Wil je graag helpen om een Serious Urban Game® uit te werken? Wil je betrokken worden in de ontwikkeling? Wil je graag met je organisatie, bedrijf of instelling deelnemen aan een Serious Urban Game®?

Ontdek het hier